توضیح اضافی

never explain yourself to anyone.becuse the person who likes you dosen't need it , and the person who dislikes you won't believe it.  

/ 2 نظر / 24 بازدید
مهم نیست

some times you need to explain yourself just because you need to talk...being belived is not really important...

نازنین

بعضی وقتا این کارو میکنم و حتما پشیمون میشم بعضی وقتا هم یه چیزی رو میگی تا ببینی واقعا بهش اعتقاد داری یانه بیشتر بنویس خب[ابرو]