نقطه گذاری زندگی

 

مرد ثروتمندی که فرزندی نداشت به پایان زندگی‌اش رسیده بود،کاغذ و قلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد:

(تمام اموالم را برای خواهرم می‌گذارم نه برای برادر زاده‌ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران.)

اما اجل به او فرصت نداد تا نوشته اش را کامل کند و آنرا نقطه گذاری کند.پس تکلیف آن همه ثروت چه می‌شد؟؟؟

برادر زاده او تصمیم گرفت..آن را اینگونه تغییر دهد:

«تمام اموالم را برای خواهرم می‌گذارم؟ نه! برای برادر زاده‌ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران.»

خواهر او که موافق نبود آن را اینگونه نقطه‌گذاری کرد :

«تمام اموالم را برای خواهرم می‌گذارم. نه برای برادر زاده‌ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران.»

خیاط مخصوصش هم یک کپی از وصیت نامه را پیدا کرد وآن را به روش خودش نقطه‌گذاری کرد:

«تمام اموالم را برای خواهرم می‌گذارم؟ نه. برای برادرزاده‌ام؟ هرگز. به خیاط. هیچ برای فقیران.»

پس از شنیدن این ماجرا فقیران شهر جمع شدند تا نظر خود را اعلام کنند:

«تمام اموالم را برای خواهرم می‌گذارم؟ نه. برای برادر زاده‌ام؟ هرگز. به خیاط؟ هیچ. برای فقیران.»

به واقع زندگی نیز این چنین است‌:

خداوند متعال نسخه‌ای از هستی و زندگی به ما می‌دهد که درآن هیچ نقطه و ویرگولی نیست و ما باید به روش خودمان آن را نقطه‌گذاری کنیم.

اززمان تولد تا مرگ تمام نقطه گذاریها دست ماست ...
فارغاز اعتقاد مذهبی و یا غیرمذهبی بههستی وزندگی،از علامت تعجب تولد تا علامت سوال مرگ، همهچیز بستگی به روش نقطه‌گذاری مادارد


 

/ 1 نظر / 28 بازدید
سید حسام طهرانی

سلام از اینکه دیر به سوالتون جواب دادم عذر می خوام در خصوص گل ندادن بوته فلفل سبز باید به دما ومقدار اب داده شده توجه کرد دما :فلفل سبز در مقابل دماي كم به وضوح عكسل العمل نشان مي دهد حداقل ميزان دما براي جوانه زني 11درجه سانتي گراد وبراي رشد ونمو وبالاي 14 درجه ساتي گراد است اين گياه مي تواند دماي 2 درجه سانتي گراد را براي مدت چند روز نيز تحمل كند ولي دردرازمدت ريشه صدمه ديده وخصارت كلي به گياه وارد مي شود دماي بالاي 30 درجه سانتيگراد نيز براي رشد ونمو مضر است وباعث كاهش عملكرد به دليل افتادن گلها وگاها نيز افتادن ميوه ها مي شود . دليل اصلي اين پديده راتلقيح نا قص مي دانند كه به علت جوانه زني ناقص گرده هاو خشك شدن شديد كلاله به وجود مي آيد . دماي مناسب براي عمل لقاح بين 18 تا 22 درجه سانتيگراد است ويا بهتر اينكه روزها 25 وشبها16 درجه سانتي گراد باشد.تعداد برگها در اولين گره سمپو ديال ساقه وتا حدودي تعداد گلها توسط ميزان دما تنظم ميشود . با افزايش تعدادگلها مواجه مي شود. در دماي بالا (26 تا 22 درجه سانتيگراد) با كاهش تعداد برگها وتعداد گلها صورت مي گيرد. اب:فلفل سبز سيستم ريشه اي ضعيفي دارد وگسترش آن در خ